ฟันดาบต่อสู้

You are here: บ้าน สับและเฉือนเกม ฟันดาบต่อสู้

ตรงข้ามกับการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งฝ่ายตรงข้ามคุณจะต้องหลบและโจมตีเสื้อผ้า ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและคลิกซ้ายที่จะเตะ
72% รักเกมนี้
ภาษาไทย