ชุดของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

You are here: บ้าน หมอเกมส์ ชุดของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การรักษาทันทีที่บาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะตาย ใช้เมาส์เพื่อย้ายวัตถุของการดูแล
64% รักเกมนี้
ภาษาไทย