หลีกเลี่ยงการเลเซอร์

You are here: บ้าน ดอดจ์เกมส์ หลีกเลี่ยงการเลเซอร์

เป็นชื่อนัย, คุณต้องหลีกเลี่ยงโดยแต่ละลำแสงเลเซอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ใช้เมาส์เพื่อย้ายคนของคุณ
93% รักเกมนี้
ภาษาไทย