หลีกเลี่ยงดาวเคราะห์น้อย

You are here: บ้าน ดอดจ์เกมส์ หลีกเลี่ยงดาวเคราะห์น้อย

ในฉากที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคุณควรหลีกเลี่ยงดาวเคราะห์น้อยทั้งหมด

สัมผัส
คลิกซ้าย
คือ séplacer
40% รักเกมนี้
ภาษาไทย