ที่เดินทางมากับดาวหาง

You are here: บ้าน ดอดจ์เกมส์ ที่เดินทางมากับดาวหาง

ข้ามดาวเคราะห์อย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงดาวเคราะห์น้อยและระเบิดกระจัดกระจาย ใช้คลิกซ้ายของเมาส์เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
40% รักเกมนี้
ภาษาไทย