เก็บไข่ทั้งหมด

You are here: บ้าน อาเขต เก็บไข่ทั้งหมด

แม่ไก่เร็ว ๆ นี้จะวางไข่ของพวกเขาทั้งหมดและมันขึ้นอยู่กับคุณทุกคืน ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย
74% รักเกมนี้
ภาษาไทย