เกมอาเขต

You are here: บ้าน อาเขต เกมอาเขต

วัตถุประสงค์ของเกมนี้คือการค้นหาภาพที่อยู่เบื้องหลังฉาก การลบพื้นหลังของคุณต้องวาดในขณะที่เดินทางในพื้นที่ที่จะเอาส่วนหนึ่งของการตกแต่งภายในที่ถูกที่
วาดพื้นที่โดยถือลง SPACEBAR และย้ายด้วยปุ่มลูกศร
61% รักเกมนี้
ภาษาไทย