เปิดตัวดอกไม้ไฟ

You are here: บ้าน อาเขต เปิดตัวดอกไม้ไฟ

ยิงจรวดได้เปิดตัวสู่ฟากฟ้าที่จะสร้างการแสดงที่สวยงามของดอกไม้ไฟ ใช้คลิกที่ด้านซ้ายของเมาส์เพื่อมุ่งและยิง
68% รักเกมนี้
ภาษาไทย