สวิงบอล

You are here: บ้าน อาเขต สวิงบอล

ม้วน, วงสวิงและโยนลูกบอลของคุณไปถึงทางออก ในกรณีส่วนใหญ่จะใช้เวลามากโมเมนตัม
ใช้ปุ่มลูกศรADหรือซ้ายและขวาปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและคลิกซ้ายเมาส์ไปวางในรูปแบบสีเขียวที่
61% รักเกมนี้
ภาษาไทย