ความขัดแย้ง พ

You are here: บ้าน เกมส์การบินของสงคราม ความขัดแย้ง พ

ผู้ให้บริการเครื่องบินที่คุณนั่งรับความเดือดร้อนโจมตีศัตรูโดยตรง ไต่บนเครื่องบินรบและแสดงให้พวกเขาที่เป็นกษัตริย์ของอากาศ! นักบินเที่ยวบินที่ดี!

คีย์ :
คีย์
: ต้องการย้าย
แถบพื้นที่: ยิง
, (จุลภาค): โยน bullet มายากล
B.โยนระเบิด
74% รักเกมนี้
ภาษาไทย