เกมดนตรี (2)

You are here: บ้าน เพลงเกมส์ เกมดนตรี (2)

นี่คือเกมเพลงเพียงเล็กน้อยที่ง่ายพอ ในขณะที่จังหวะของเพลงในเต็มแกว่งให้กดที่ลูกศรบนหน้าจอเมื่อพวกเขาอยู่บนเส้น โปรดทราบว่าสีของลูกศรที่จะต้องมีสีเดียวกันเป็นพื้นหลัง ใช้ปุ่มลูกศรและปุ่มลูกศร QSD เพื่อเปลี่ยนสีของพื้นหลัง
69% รักเกมนี้
ภาษาไทย