Defending Sation อวกาศ

You are here: บ้าน โอเปร่าพื้นที่ Defending Sation อวกาศ

บินรอบสถานีอวกาศและกำจัดเรือศัตรูทั้งหมดที่โจมตีโรงงาน ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและคลิกซ้ายเมาส์เพื่อมุ่งและยิง
92% รักเกมนี้
ภาษาไทย