ทำลายก้อนอิฐ

You are here: บ้าน Casse-Briques ทำลายก้อนอิฐ

ที่นี่การตั้งค่าของ busting อิฐแบบดั้งเดิมคือ ทำลายอิฐทั้งหมดที่จะก้าวไปยังระดับถัดไป เลื่อนแถบด้วยเมาส์
75% รักเกมนี้
ภาษาไทย