ฝ่าวงล้อมกับมอนสเตอร์จากนรก

You are here: บ้าน Casse-Briques ฝ่าวงล้อมกับมอนสเตอร์จากนรก

อาศัยอยู่ในนรกยังมีสิทธิที่จะได้สนุก! นี้จะเป็นแฟนของเกม breakout! ใช้ X เพื่อให้พลังงานมากขึ้นเพื่อให้ลูกและปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปที่มอนสเตอร์
54% รักเกมนี้
ภาษาไทย