เกมพันธบัตร

You are here: บ้าน Casse-Briques เกมพันธบัตร

กระโดดและการตีกลับจากแพลตฟอร์มเพื่อแพลตฟอร์มในการเก็บรวบรวมลูกทุกสีน้ำเงินและสีเขียว จุดมุ่งหมายของลูกด้วยปุ่มลูกศร
50% รักเกมนี้
ภาษาไทย