การโจมตีแบคทีเรีย - cons

You are here: บ้าน Casse-Briques การโจมตีแบคทีเรีย - cons

ที่นี่ฝ่าวงล้อมเดิมที่มีขนาดเล็กที่คุณกำลังแบคทีเรียที่เข้าสู่ด้านในของปากของตัวอักษรที่แตกต่างกัน ทำลายฟัน toutess ที่มาพร้อมกับเมาส์เพื่อย้ายถาดและคลิกซ้ายเพื่อโยนลูกบอล
72% รักเกมนี้
ภาษาไทย