แฟลชเกม FPS

You are here: บ้าน เกม FPS แฟลชเกม FPS

เกม FPS ง่ายมากที่คุณจะต้องฆ่าทุกอย่างที่ย้าย โปรดทราบบางส่วนของตัวอักษรที่กำลังติดอาวุธ, คุณควรจะฆ่าพวกเขาตามที่พวกเขาเกิดขึ้น การใช้งานคลิกซ้ายเมาส์ไปที่จุดมุ่งหมายและการถ่ายภาพ
45% รักเกมนี้
ภาษาไทย