พื้นที่ Tetris

You are here: บ้าน เกม Tetris พื้นที่ Tetris

แหน่งอย่างน้อย 3 รูปทรงที่เหมือนกันในรูปแบบเส้นแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายบล็อกและการเปลี่ยนแปลงการรวมกันและ spacebar ในได้อย่างรวดเร็วนำมาลงบล็อก
89% รักเกมนี้
ภาษาไทย