Skulls Tetris

You are here: บ้าน เกม Tetris Skulls Tetris

นี่เป็นเกมแบบดั้งเดิมของ Tetrix ที่คุณจำเป็นต้องรวบรวมก้อน แต่ไม่ได้เป็นกระโหลก ใช้ปุ่มลูกศรในการเล่น
70% รักเกมนี้
ภาษาไทย