Arcade

Trò chơi ban đầu, vui vẻ, dễ dàng và défoulants đang chờ đợi bạn trong danh mục của trò chơi arcade. Tìm một ninja ẩn trong một tu viện, lăn mạch coaster rủi ro, từ trường xung quanh, hàng xóm của • Griefers và nhân vật lập dị và những câu chuyện khác.

Kỹ năng
Liên kết thể loại

Phản xạ trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi Dodge
Liên kết thể loại

Tốc độ trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi Âm nhạc
Liên kết thể loại

Tiếng Việt