Trò chơi

Thể loại này bao gồm tất cả Defouland chụp trò chơi. Khó khăn của trò chơi bắn súng đi xuống đến khả năng của người chơi đúng mục tiêu và bắn các mục tiêu! Các trò chơi bắn súng trong những trò chơi flash video 2D mà người chơi điều khiển một anh hùng thông qua và thông qua vũ trang để bắn hạ kẻ thù nhiều người đang cố gắng để làm mát nó ... Chúc may mắn!

Xâm nhập trò chơi
Liên kết thể loại

Tiếng Việt