Shoot the Elves

Bạn đang ở đây: Nhà Trò chơi Shoot the Elves

Các yêu tinh đang cố gắng để ăn cắp những món quà từ Santa Claus, giúp họ truy tìm. Sử dụngQSZD.để di chuyển,.1234.để thay đổi vũ khí và.nhấp chuột trái.chuột để nhắm và bắn.
72% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt