Trò chơi bảo vệ

Tìm trong thể loại này tất cả các trò chơi Defouland bảo vệ. Trò chơi bảo vệ áp dụng cho tất cả các trò chơi mà người chơi là chủ đề của một cuộc tấn công của đối phương. Mục tiêu là để bảo vệ bằng mọi giá một nơi, người hoặc tài sản trong mỗi cuộc tấn công của đối phương. Chúc may mắn!

Tháp pháo trò chơi
Liên kết thể loại

Tiếng Việt