Vi khuẩn-nhược điểm tấn công

Bạn đang ở đây: Nhà Casse-Briques Vi khuẩn-nhược điểm tấn công

Đây là một đột phá ban đầu nhỏ bạn là một loại vi khuẩn xâm nhập vào bên trong miệng của nhân vật khác nhau. Phá vỡ răng toutess mà đi với con chuột để di chuyển các khay và nhấp chuột trái để ném bóng.
72% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt