Chụp Them Up

Tìm trong trò chơi thể loại bắn Them Up Defouland. Trò chơi là một "shoot em up trò chơi mà người chơi điều khiển một con tàu không gian trong một khu vực cảnh quan đang tiến triển từ từ. Người chơi tiêu diệt kẻ thù của đơn vị tối đa để thu thập tiền thưởng. Điều này phong cách cổ xưa chơi rất tốt có thể thích ứng với khả năng mới công nghệ. Nó cho phép bạn nhìn thấy:)

Tiểu hành tinh trò chơi
Liên kết thể loại

Space Opera
Liên kết thể loại

Trò chơi bắn
Liên kết thể loại

Tiếng Việt