Chụp Them Up in Flash

Bạn đang ở đây: Nhà Chụp Them Up Chụp Them Up in Flash

bắn chúng lên trò chơi cơ bản. Hình dạng hình học giảm từ đầu và bạn phải tiêu diệt càng nhiều càng sasns có thể bạn liên lạc.

Chạm.
Souris.
: Di chuyển và bắn.
80% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt