Trò chơi Dodge

Tìm trong thể loại này tất cả các trò chơi của Defouland né tránh. Dodge trò chơi được các trò chơi video mà mục tiêu là để tránh, né tránh, feint tất cả các bẫy và kẻ thù xung quanh người chơi. Duyệt con đường mà không cần chạm vào các bức tường, để tránh những cơn mưa đột biến gây chết người, di chuyển trở ngại giả mạo ...

Kỹ năng
Liên kết thể loại

Arcade
Liên kết thể loại

Phản xạ trò chơi
Liên kết thể loại

Tốc độ trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi Âm nhạc
Liên kết thể loại

Tiếng Việt