Phạt cảnh cáo trò chơi 2 Extreme

Bạn đang ở đây: Nhà Trò chơi Dodge Phạt cảnh cáo trò chơi 2 Extreme

Như bước đầu tiên, tập phim thứ hai bạn này luôn luôn yêu cầu sự chú ý quá nhiều và kiên nhẫn để vượt qua mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
81% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt