Chụp từ xa game

Bạn đang ở đây: Nhà Trò chơi Duel Chụp từ xa game

Kẻ cướp đã bắt cóc ít Simon đã tìm thấy một viên kim cương lớn. Mặt mỗi ban nhạc để tìm bạn đồng hành của bạn. Sử dụng bấm vào bên trái của con chuột để nhắm và bắn.
93% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt