Trò chơi FPS

Thể loại này bao gồm tất cả các trò chơi FPS Défouland. Một trò chơi là một trò chơi FPS Shooter người đầu tiên có thể được dịch theo nghĩa đen là có nghĩa là "người đầu tiên bắn súng," đó là hiện thân của người anh hùng của trò chơi thông qua đôi mắt của mình. Chúng ta nhìn thấy vũ khí và kính ngắm. Đây là loại trò chơi chúng tôi cung cấp tất cả các vũ trụ tưởng tượng với kẻ giết quái vật, các tay súng trong xe tăng, binh sĩ và nhiều hơn nữa! Tốt tàn sát:)

Săn bắn trò chơi
Liên kết thể loại

Đào tạo Trò chơi Shooting
Liên kết thể loại

Trò chơi Sniper
Liên kết thể loại

Tiếng Việt