Chụp tại Hội chợ Fun

Bạn đang ở đây: Nhà Trò chơi FPS Chụp tại Hội chợ Fun

Ở đây chúng ta đang ở lễ hội để chơi trong phạm vi chụp ảnh truyền thống. Bạn phải bắn tất cả các động vật có một mục tiêu trên cơ thể của họ (con cáo, thỏ, cá ...) và tránh nguy cơ tuyệt chủng động vật (Panda, Koala ...). Tốt phiên!

Keys:.
Souris.
: Mục tiêu.
click trái chuột.: Shoot.
77% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt