Chụp trò chơi Gore

Bạn đang ở đây: Nhà Gore Games Chụp trò chơi Gore

Giết tất cả các zombie với bazooka của bạn.\r\x3cbr\x3eMục tiêu cho đầu để ghi điểm tối đa.
Chúng tôi chỉ zombie phải chết, bạn phải lưu các con người.

Điều khiển.
Tất cả chơi với con chuột.
76% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt