Hack và Slash trò chơi

Thể loại này bao gồm tất cả các trò chơi và Slash Hack Defouland. Trò chơi là một hack và slash video game như "Beat Them All" với các nhân vật được trang bị kiếm, dao hoặc vũ khí khác. Nghĩa đen, "Hack và Slash" dịch để "Slice và cắt", người chơi điều khiển một anh hùng như vậy thường được trang bị với một thanh kiếm và cắt giảm tất cả các đối thủ của mình cho đến khi xử lý. Tốt thịt!

Đánh Them All
Liên kết thể loại

Tiếng Việt