Trò chơi quái vật

Thể loại này bao gồm tất cả các trò chơi của những sinh vật tưởng tượng và quái vật từ Defouland. Dragons, tay sai của địa ngục, sinh vật ngoài hành tinh, tìm thấy tất cả đều trong những cuộc phiêu lưu lạ thường nhất như nhau ...

Trò chơi đua xe tiếp
Liên kết thể loại

Các trò chơi của Carnage
Liên kết thể loại

Tiếng Việt