Trò chơi Âm nhạc

Thể loại này bao gồm tất cả Defouland âm nhạc trò chơi. Các trò chơi trò chơi âm nhạc là nơi mà các video âm nhạc có một vai trò trong lối chơi. Người chơi phù hợp với tiến độ như âm nhạc yêu cầu. Một số là rất nhịp nhàng và khéo léo yêu cầu to lớn và những người khác yên tĩnh hơn và cho phép bạn thư giãn 5 phút ... Đó là hiếm trong Defouland;)

Arcade
Liên kết thể loại

Kỹ năng
Liên kết thể loại

Phản xạ trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi Dodge
Liên kết thể loại

Tốc độ trò chơi
Liên kết thể loại

Tiếng Việt