Trò chơi bắn

Tìm các thể loại lớn nhất của tất cả các game bắn súng Defouland. Các game bắn súng được đặc trưng bởi một chế độ duy nhất: người chơi điều khiển một thiết bị, luôn luôn được trang bị một súng máy ít nhất, và anh ta chạy với ý định phá hủy tất cả các hình thức và đối tượng bao quanh nó. Một loại xuất sắc của trò chơi để cho ra hơi!

Tiểu hành tinh trò chơi
Liên kết thể loại

Space Opera
Liên kết thể loại

Chụp Them Up
Liên kết thể loại

Tiếng Việt