Trò chơi Sniper

Defouland với nhau trong thể loại này là tốt nhất của trò chơi web của Sniper. Một trò chơi bắn tỉa là một trò chơi bắn súng mà bạn chỉ xem cảnh thông qua các kính viễn vọng của các tay bắn tỉa. Người anh hùng thường không di chuyển, anh chấp nhận misisons ám sát hoặc đe dọa. Lưu ý rằng một số trong những trò chơi có thể xúc phạm những người nhạy cảm.

Trò chơi FPS
Liên kết thể loại

Săn bắn trò chơi
Liên kết thể loại

Đào tạo Trò chơi Shooting
Liên kết thể loại

Tiếng Việt