Soldier trò chơi

Thể loại này bao gồm tất cả các trò chơi của lính Defouland. Các trò chơi được trò chơi mà người lính mang lại cùng tất cả các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ của họ trên bàn chân. Tìm bộ binh, lính nhảy dù, trong các nhóm hoặc một mình, xâm nhập vào trong khu vực xung đột và loại bỏ tất cả binh lính từ các trại đối lập. Crawl lính!

Xe tăng trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi quân sự
Liên kết thể loại

Bay Trò chơi chiến tranh
Liên kết thể loại

Trò chơi máy bay trực thăng
Liên kết thể loại

Robot trò chơi
Liên kết thể loại

Tiếng Việt