Space Opera

Tìm trong thể loại này tất cả các trò chơi của Space Opera Defouland. Opera là một không gian chơi một trò chơi video, nơi câu chuyện, dàn dựng và cảnh quan được tiến hành trong không gian. Người chơi điều khiển một tàu vũ trụ thường được trang bị với một phạm vi lớn của vũ khí để an toàn, xâm nhập hoặc kiểm soát một khu vực của thiên hà. Tốt chuyến bay:)

Tiểu hành tinh trò chơi
Liên kết thể loại

Chụp Them Up
Liên kết thể loại

Trò chơi bắn
Liên kết thể loại

Tiếng Việt