Survival Horror

Tìm trong thể loại này tất cả các trò chơi kinh dị sống còn của Defouland. Trò chơi là một video game kinh dị sống còn là nơi anh hùng trong một tình huống tận thế. Các zombie lục soát thành phố với mục đích duy nhất là hủy diệt loài người, bắt đầu với bạn! May mắn thay, một số vũ khí đang ở đây để giúp đỡ ... Tốt vụ thảm sát:)

Gore Games
Liên kết thể loại

Trò chơi bác sĩ
Liên kết thể loại

Tiếng Việt