Tốc độ trò chơi

Tìm trong thể loại này tất cả các trò chơi tốc độ Defouland. Các trò chơi được trò chơi nhanh chóng mà thời gian thực hiện là rất ngắn và người chơi phải phân tích các mục tiêu của trò chơi trong một vài mili giây! Khó khăn lúc đầu, chỉ cần kiên trì và bạn sẽ đi đến cùng!

Kỹ năng
Liên kết thể loại

Arcade
Liên kết thể loại

Trò chơi Dodge
Liên kết thể loại

Phản xạ trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi Âm nhạc
Liên kết thể loại

Tiếng Việt