Tiểu hành tinh trò chơi

Tìm trong thể loại này tất cả các trò chơi của tiểu hành tinh Defouland. Các trò chơi được các trò chơi đầu tiên của tiểu hành tinh không gian opera thấy vài ngày đầu tiên với bàn giao tiếp trong 80 '. Gameplay của trò chơi là đơn giản, người chơi điều khiển một con tàu trong không gian và phá hủy tất cả các hình thức bao quanh nó. Tốt thời gian đi lại ^ ^

Space Opera
Liên kết thể loại

Chụp Them Up
Liên kết thể loại

Trò chơi bắn
Liên kết thể loại

Tiếng Việt