Phá hủy các tiểu hành tinh

Bạn đang ở đây: Nhà Tiểu hành tinh trò chơi Phá hủy các tiểu hành tinh

Dưới đây là một trò chơi trong không gian truyền thống của phong cách Opera. Bạn đang ở trên một tàu vũ trụ nhỏ và bạn phải phá hủy các tiểu hành tinh xung quanh bạn.

Keys:.
Keys.
: Để di chuyển.
Không gian thanh.: Shoot.
83% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt