Trò chơi Space Opera với vũ khí Dante

Bạn đang ở đây: Nhà Tiểu hành tinh trò chơi Trò chơi Space Opera với vũ khí Dante

Phá hủy các hình dạng hình học sử dụng một vũ khí ngày càng tinh vi, di chuyển từ mini-bom lò phản ứng tại các lỗ đen ... Tốt hủy diệt!

Keys:.
QSDZ.
: Để di chuyển.
Còn lại bấm.: Mục tiêu và bắn.
R.: Thay đổi vũ khí.
64% yêu thích trò chơi
Tiếng Việt