Thiết lập của sự tự hủy diệt

Tìm trong thể loại này tất cả các Defouland trò chơi của sự tự hủy diệt. Một tập hợp các sự tự hủy diệt là một video game mà người chơi quyết định cái chết của nhân vật ông điều khiển. Pics âm nhạc,, tường, bom, rượu ... tất cả các phương tiện tốt để tiêu diệt (thời gian). Ảo tưởng tốt;)

Trò chơi đua xe tiếp
Liên kết thể loại

Các trò chơi của Carnage
Liên kết thể loại

Trò chơi quái vật
Liên kết thể loại

Tiếng Việt